Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. PBL Logistics besteedt de uiterste zorg aan de juistheid en de betrouwbaarheid van de informatie op deze website. Desondanks kan PBL Logistics niet garanderen dat deze informatie op elk moment geheel correct, volledig en actueel is. Als gebruiker moet u zich ervan bewust zijn dat informatie kan veranderen zonder dat u hiervan vooraf op de hoogte wordt gebracht. PBL Logistics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door het gebruik maken van, het vertrouwen op of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze website opgenomen informatie, tenzij er aantoonbaar sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van PBL Logistics.Logistics. And beyond.