Project forwarding

Bij het (internationaal) transport van zware en/of buitenmaatse lading telt voor u slechts één ding: uw goederen moeten op verantwoorde wijze worden getransporteerd en tijdig worden afgeleverd. PBL Logistics beschikt hiervoor over de juiste expertise en ervaring. Door een uitgekiende combinatie van vervoersmodaliteiten ontwerpen we voor elke zending het optimale vervoerstraject, wereldwijd. Daarnaast kunnen we zowel bij import als export alle benodigde documenten en vergunningen voor u verzorgen. Uiteraard behandelen we uw lading alsof deze van onszelf is: met de best mogelijke zorg. Dat betekent dat we uw transport van vertrek tot aankomst volgen en waar nodig kunnen bijsturen.Milieugevaarlijke stoffen

Aan het vervoeren van milieugevaarlijke stoffen over weg, spoor en water en door lucht worden – afhankelijk van de aard van de stof – op basis van internationale verdragen, wetgeving en regelingen tal van eisen gesteld. Deze eisen richten zich onder meer op de wijze van verpakking en etikettering, documenten, de in te zetten transportmiddelen en zelfs aan de opleiding van de mensen die het transport uitvoeren en begeleiden. Als specialist in internationaal transport van milieugevaarlijke stoffen is PBL Logistics tot in detail op de hoogte van de geldende richtlijnen. Uw zendingen zijn bij ons dan ook in de beste handen. Heeft u een logistieke uitdaging voor ons? Neem dan gerust contact met ons op.

Logistics. And beyond.

We ontwerpen voor elke zending
het optimale
vervoerstraject.