Intermodaal transport

Als transportland leent Nederland zich bij uitstek voor intermodaal transport. Zo is Nederland al decennialang een zeer sterke speler in het Europese wegtransport en beschikt ons land over meerdere belangrijke zeehavens. Met grote rivieren als Maas, Waal, Rijn en Schelde en tal van kleinere rivieren is bovendien een fijnmazige natuurlijke infrastructuur voor internationaal goederenvervoer over water aanwezig. En tot slot neemt het belang van het spoor dankzij de liberalisering van het railgoederenvervoer sterk toe.Rol

In het samenstellen van een optimaal vervoerstraject speelt intermodaal transport tegenwoordig een cruciale rol. Door diverse vervoersmodaliteiten – bijvoorbeeld short sea shipping, binnenvaart en wegtransport – te combineren, kan PBL Logistics op de meest efficiënte wijze een vervoerstraject van deur tot deur voor u verzorgen. Voordeel: lagere vervoerskosten per kilometer, minder CO2-uitstoot en minder belasting van het wegennet. Vraag direct een offerte op maat aan!
binnenvaarder trein

Logistics. And beyond.

PBL Logistics verzorgt
op de meest
efficiënte wijze
een vervoerstraject
van deur tot deur
voor u.